doanh nghiệp

Người Lao Động – Doanh nghiệp ứng phó với nạn thiếu chip toàn cầu

Các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ tại Việt Nam ít nhiều bị cuốn theo cơn sốt thiếu chip toàn cầu và đang xoay xở để hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.