chống cháy nổ

An toàn chống cháy nổ cho nhà phố

Nhiều vụ cháy nổ do chập điện liên tiếp xảy ra trên địa bàn các đô thị (nhất là TP. HCM và Hà Nội) gây thiệt rất lớn cả về tài sản và tính mạng con người. Điều đáng nói khi hỏa hoạn xảy ra các nạn nhân đều không thể thoát ra khỏi nhà an toàn.