stdClass Object
(
  [totalItems] => 9
  [pageIndex] => 1
  [totalPages] => 1
  [hasPreviousPage] => 
  [hasNextPage] => 
  [data] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [projectCategoryId] => 120
          [projectCategoryCode] => VANPHONG
          [projectCategoryName] => VĂN PHÒNG, NGÂN HÀNG
          [photoUploadUrl] => https://mgrweb.vnlite.vn/useruploads/images/DANHMUCDUAN/V%C4%82NPHONG.jpg
          [projectsCount] => 6
          [statusId] => 1
          [createdBy] => vnliteadmin1
          [createdDate] => 1650371183000
          [updatedBy] => 
          [updatedDate] => 
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [projectCategoryId] => 119
          [projectCategoryCode] => TRUONGHOC
          [projectCategoryName] => TRƯỜNG HỌC, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
          [photoUploadUrl] => https://mgrweb.vnlite.vn/useruploads/images/DANHMUCDUAN/TRUONGHOC.jpg
          [projectsCount] => 7
          [statusId] => 1
          [createdBy] => vnliteadmin1
          [createdDate] => 1650371162000
          [updatedBy] => 
          [updatedDate] => 
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [projectCategoryId] => 118
          [projectCategoryCode] => SIEUTHI
          [projectCategoryName] => SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, TẬP ĐOÀN LỚN
          [photoUploadUrl] => https://mgrweb.vnlite.vn/useruploads/images/DANHMUCDUAN/SIEUTHI.jpg
          [projectsCount] => 1
          [statusId] => 1
          [createdBy] => vnliteadmin1
          [createdDate] => 1650371142000
          [updatedBy] => 
          [updatedDate] => 
        )

      [3] => stdClass Object
        (
          [projectCategoryId] => 117
          [projectCategoryCode] => NHAMAY
          [projectCategoryName] => NHÀ MÁY, NHÀ XƯỞNG, KHU CÔNG NGHIỆP
          [photoUploadUrl] => https://mgrweb.vnlite.vn/useruploads/images/DANHMUCDUAN/NHAXUONG.jpg
          [projectsCount] => 5
          [statusId] => 1
          [createdBy] => vnliteadmin1
          [createdDate] => 1650371111000
          [updatedBy] => 
          [updatedDate] => 
        )

      [4] => stdClass Object
        (
          [projectCategoryId] => 116
          [projectCategoryCode] => NHAHANG
          [projectCategoryName] => NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN
          [photoUploadUrl] => https://mgrweb.vnlite.vn/useruploads/images/DANHMUCDUAN/NHAHANG.jpg
          [projectsCount] => 0
          [statusId] => 1
          [createdBy] => vnliteadmin1
          [createdDate] => 1650371063000
          [updatedBy] => 
          [updatedDate] => 
        )

      [5] => stdClass Object
        (
          [projectCategoryId] => 115
          [projectCategoryCode] => SANVANDONG
          [projectCategoryName] => KHU TRIỄN LÃM, NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO
          [photoUploadUrl] => https://mgrweb.vnlite.vn/useruploads/images/DANHMUCDUAN/SANVANDONG.jpg
          [projectsCount] => 3
          [statusId] => 1
          [createdBy] => vnliteadmin1
          [createdDate] => 1650371028000
          [updatedBy] => 
          [updatedDate] => 
        )

      [6] => stdClass Object
        (
          [projectCategoryId] => 114
          [projectCategoryCode] => SUKIEN
          [projectCategoryName] => CÔNG TY QUẢNG CÁO, TỔ CHỨC SỰ KIỆN
          [photoUploadUrl] => https://mgrweb.vnlite.vn/useruploads/images/DANHMUCDUAN/SUKIEN.jpg
          [projectsCount] => 0
          [statusId] => 1
          [createdBy] => vnliteadmin1
          [createdDate] => 1650370993000
          [updatedBy] => 
          [updatedDate] => 
        )

      [7] => stdClass Object
        (
          [projectCategoryId] => 113
          [projectCategoryCode] => SHOWROOM
          [projectCategoryName] => CHUỖI SHOWROOM SIÊU THỊ MINI - CH THỰC PHẨM
          [photoUploadUrl] => https://mgrweb.vnlite.vn/useruploads/images/DANHMUCDUAN/SHOWROOM.jpg
          [projectsCount] => 9
          [statusId] => 1
          [createdBy] => vnliteadmin1
          [createdDate] => 1650370927000
          [updatedBy] => 
          [updatedDate] => 
        )

      [8] => stdClass Object
        (
          [projectCategoryId] => 112
          [projectCategoryCode] => HOME
          [projectCategoryName] => CHUNG CƯ, BIỆT THỰ, NHÀ Ở CHUNG CƯ
          [photoUploadUrl] => https://mgrweb.vnlite.vn/useruploads/images/DANHMUCDUAN/home.jpg
          [projectsCount] => 4
          [statusId] => 1
          [createdBy] => vnliteadmin1
          [createdDate] => 1650370488000
          [updatedBy] => vnliteadmin1
          [updatedDate] => 1650370892000
        )

    )

)