Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Địa điểm:   Quận Tân Phú, TP. HCM

Hạng mục: Phòng làm việc, hầm gửi xe

Sản phẩm: Led tuýp thủy tinh,Led T bulb