Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh

Địa điểm:   Quận Tân Phú, TP. HCM

Hạng mục: Phòng làm việc, hành lang

Sản phẩm: Led âm trần, led batten