Hệ thống ngân hàng VIETINBANK

Địa điểm:   Q.Tân Phú, Q 1

Hạng mục: Sảnh, phòng hành chính

Sản phẩm: LED ÂM TRẦN, LED BATTEN