Hệ thống ngân hàng SACOMBANK

Địa điểm:   Tân Phú, Tp.HCM

Hạng mục: Phòng hành chính, bảo trì

Sản phẩm: LED ÂM TRẦN