Hệ thống ngân hàng Nam Á

Địa điểm:    Toàn Quốc

Hạng mục: Toàn công trình

Sản phẩm: Led âm trần