Giặt ủi cao cấp Nơ Xanh

Địa điểm:    Huyện Nhà Bè, TP. HCM

Hạng mục: Khu vực sản xuất

Sản phẩm: LED BATTEN