Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai

Địa điểm:    TP Biên Hòa, Đồng Nai

Hạng mục: Sảnh, hành lang, trường quay

Sản phẩm: LED T BULB