Trường đại học công nghệ Hutech

Địa điểm:    Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Hạng mục: Phòng Hành Chính, Quản Trị

Sản phẩm: LED PANEL, LED TUÝP