Công Ty TNHH Giống Thủy Sản Uni-President Việt Nam

Địa điểm: Ninh Phước, Ninh Thuận

Hạng mục: Phòng Hành Chính, khu nghiên cứu

Sản phẩm: LED BATTEN, HALOGEN