Công ty Tài chính JACCS

Địa điểm:    Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Hạng mục: Phòng làm việc, sảnh, hầm xe

Sản phẩm: Máng xương cá, Led tuýp thủy tinh