Công ty sản xuất kính Tam Long

Địa điểm: Quận Bình Tân, TP. HCM

Hạng mục: Khu vực sản xuất, kho

Sản phẩm: LED HIGHBAY