Công ty in Vĩnh Hiệp

Địa điểm:    Huyện Củ Chi, TP.HCM

Hạng mục: Khu vực sản xuất

Sản phẩm: LED BATTEN