Công ty in bao bì Thiên Lộc

Địa điểm:    Huyện Nhà Bè, TP. HCM

Hạng mục: Khu vực sản xuất, kho

Sản phẩm: LED HIGHBAY, LED PHA