Chuỗi xe máy Piaggio Vespa

Địa điểm:    Quận 6, Tân Bình, Quận 10, Quận BìnhThạnh, TP. Thủ Đức, Quận Gò Vấp

Hạng mục: Khu vực chính, trưng bày sản phẩm, khu vực sửa xe

Sản phẩm: LED BIG PANEL, LED ỐP TRẦN VUÔNG, LED LOWBAY, LED TUÝP ALU