Chuỗi trung tâm chuẩn đoán y khoa DIAG

Địa điểm:    Quận 10, Tp.Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận 1

Hạng mục: Khu vực lễ tân, khu vực lấy mẫu xét nghiệm

Sản phẩm: ÂM TRẦN VUÔNG, ÂM TRẦN TRÒN