Chuỗi nhà sách nhân văn

Địa điểm: Tân Bình, Quận 9, TP. HCM

Hạng mục: Toàn công trình

Sản phẩm: LED ÂM TRẦN, LED PHA