Chuỗi cửa hàng Con Cưng

Địa điểm:    H.Bình Chánh, TP.HCM
Hạng mục: Khu vực bán hàng, kho, sảnh
Sản phẩm: LED ÂM TRẦN, LED A BULB