Chung cư Thái Sơn

Địa điểm:    Quận Bình Tân, TP.HCM

Hạng mục:  Khu vực hành lang

Sản phẩm: LED TUÝP THỦY TINH, LED ÂM TRẦN