Chung cư HQC PLAZA

Địa điểm:    Quận Bình Chánh, TP.HCM

Hạng mục: Khu vực hành lang

Sản phẩm: Led tuýp thủy tinh, Led A bulb