Chung cư DIAMOND RIVERSIDE

Địa điểm:   Quận 8, TP.HCM

Hạng mục: Khu vực hành lang

Sản phẩm: LED TUÝP THỦY TINH, LED ÂM TRẦN