Chung cư CITY GATE

Địa điểm:   TP.HCM

Hạng mục: Khu vực hành lang

Sản phẩm: Led tuýp thủy tinh, Led A bulb, Led pha