Chiếu sáng Biển Quảng cáo

Trong muôn vàn các phương thức quảng bá dịch vụ cũng như sản phẩm. Biển quảng cáo là một kênh có thể tiếp cận đến khách hàng rất hiệu quả trong việc truyền tải thông tin, thông điệp quảng bá hoặc hơn thế nữa là các cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị, và đa số các ngành hàng khác.  

Do đó việc chiếu sáng biển quảng cáo góp vai trò rất quang trọng nhầm tạo điểm nhấn, thu hút và đảm bảo được toàn bộ thông tin đến với người tiêu dùng khi không có ánh sáng tự nhiên cũng như điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Liên hệ

Tiêu chí chung

-Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114-1 : 2008 (ISO 8995-1: 2002: Ecgonomi) về các chỉ tiêu & chất lượng ánh sáng.

– Quy chuẩn Việt Nam QCVN 09: 2013- sử dụng năng lượng hiệu quả trong các công trình xây dựng.

Bộ công cụ tính toán điện năng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Công trình đã triển khai

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Sản phẩm đã sử dụng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.